Wednesday, June 07, 2006

अधांतर..

दिलेस का तू मलाच अंतर, मला कळेना..
जगू कसा तू गेल्यानंतर, मला कळेना..

आधाराला ना धरणी ना नभ आता हे,
साहू कसा मी हे अधांतर, मला कळेना..

हिरावले का सर्व पुन्हा मग तिने देऊनी?
नियतीचे हे काळे तंतर मला कळेना..

विचारता मी काय गुन्हा तो माझा जेव्हा,
का केले मग तू विषयांतर मला कळेना..

हाच अंत का तुझ्या नि माझ्या गोष्टीचा या,
की जीवघेणे हे मध्यंतर, मला कळेना..

कधी सखी, कधी सजणी, कधी वैरीण माझी,
तुझे असे हे वेषांतर , मला कळेना..

No comments: