Thursday, July 05, 2007

पाऊस-२

मेघमल्हाराची धून गाती दाटलेले घन..
चिंब भिजले गगन ... त्या सुरांनी ।

मनाचे उधाण भिडे आभाळाला थेट..
झाली तिची माझी भेट... आडरानी ।

ओल्या मिठीत मिटली तिने पापण्यांची फुले..
अन ओठांनी टिपले... थेंब पाणी ।

सोनपिवळ्या उन्हाने तिचे माखलेले अंग..
उमटले सप्तरंग ... आसमानी ।

काळ्या भुईने चोरला तिच्या केसांचा सुवास...
थेंब मोतियांची रास... पानोपानी ।

तिच्या पैजणांचे ताल धरू लागले मयुर...
झाले अधीर आतुर... गात गाणी ।

तिने मलाच पुसले वेड्या पावसाचे गूज...
केली जादुगरी आज... सांग कोणी ।

तिला हळूच म्हणालो,'तुझ्या ओठांशी मल्हार...
अशी खुळी जादुगार... तूच राणी ।

No comments: